Šaran

saran Šaran (Cyprinus carpio) je riba iz porodice Cyprinidae.  Bočno spljošteno vretenasto tijelo pokriveno je velikim okruglim ljuskama. Gornja usna može se ispružiti i sa svake strane ima po dva dulja i dva kraća brčića. Ima jednu veliku leđnu peraju te uočljivo urezanu repnu peraju.
Leđa su mu zagasito mrke - maslinastozelene boje da bi prijelazom do trbuha boja postala svijetložuta kao što su mu i prsne, trbušne i podrepna peraja. Osim ždrijelnih, u ustima nema zube. Dosegne duljinu najviše jednog metra i 20 kilograma težine. Živi u mirnim tokovima nizinskih rijeka koje često poplavljuju. Mrijesti potkraj proljeća u poplavnim vodama uz riječna korita. Ličinke se hrane isprva planktonom, a brzo prelaze na ishranu pridnenim životinjama i biljem.
Pin It

O nama

Kk 
KiNetov kuhar je prvi hrvatski elektronički kuhar koji Vam još od 1998. godine nudi kuharske recepte i mnogo korisnih i zanimljivih informacija.

Photo stream

    Oglašavajte

    Oglašavajte svoju turističku ponudu na portalu CroVista.com


    Follow as!