Ispis

Šaran

saran Šaran (Cyprinus carpio) je riba iz porodice Cyprinidae.  Bočno spljošteno vretenasto tijelo pokriveno je velikim okruglim ljuskama. Gornja usna može se ispružiti i sa svake strane ima po dva dulja i dva kraća brčića. Ima jednu veliku leđnu peraju te uočljivo urezanu repnu peraju.

Leđa su mu zagasito mrke - maslinastozelene boje da bi prijelazom do trbuha boja postala svijetložuta kao što su mu i prsne, trbušne i podrepna peraja. Osim ždrijelnih, u ustima nema zube. Dosegne duljinu najviše jednog metra i 20 kilograma težine. Živi u mirnim tokovima nizinskih rijeka koje često poplavljuju. Mrijesti potkraj proljeća u poplavnim vodama uz riječna korita. Ličinke se hrane isprva planktonom, a brzo prelaze na ishranu pridnenim životinjama i biljem.


Kopriva

kopriva Kopriva je ljekovita jer sadrži dosta C vitamina i provitamina A te znatnu količinu mineralnih soli. U koprivi ima osobito mnogo željeza a također i flavonoida, triterpena, sterola te čitav niz drugih tvari koje mogu blagotvorno djelovati na ljudski organizam.
Opširnije...