Salate i salatni preljevi, jednostavne, složene, miješane, salatni preljevi i marinade